Երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկում

Գնված լամպերի և լուսատուների համար շահագործման երաշխիքային ժամկետ է սահմանված 3 տարի: Հանդիսանալով մասնագիտացված կազմակերպություն էլեկտրասարքավորումների սպասարկման ոլորտում ընկերությունը ապահովում է նաև լամպերի ետերաշխիքային սպասարկում:
Երաշխավորելով գնված ապրանքի որակը, ընկերությունը գնորդներին և պատվիրատուներին իր ապրանքով պատճառած հնարավոր վնասների համար ձեռք է բերել ապահովագրական ծածկույթ մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամ: